SeeListen

Ukraina

Seelisten fördömer Rysslands invasion av Ukraina och instämmer till fullo med Slavistförbundets uttalande: https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/nyheter/uttalande-fr%C3%A5n-svenska-slavistf%C3%B6rbundet-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina-1.600419

Syntolkning i Japan

Gunnels studenter tränar sig i att syntolka. Läs mer om det i hennes artikel i tidskriften Frontier of Language Education, Volume 2, Graduate school of Language and Culture, Osaka University, Japan, 2019:Syntolken lånar ut sina ögon till den som inte…
Read more

Syntolkning i Polen

Vid Universitetet i Gdansk firar Institutionen för skandinaviska studier jubileum med en konferens. Gunnel håller föredrag om syntolkning, med hjälp av några studenter som får visa vad de har lärt sig under lektionerna. Föredraget trycks i jubileumsskriften.