SeeListen

Tillgängligt friluftsliv

Gunnel håller föredrag om syntolkning på en internationell workshop i Fjällnäs för forskare och företagare inom projektet ETOUR om tillgängligt friluftsliv.