SeeListen

Syntolkning i Polen

Vid Universitetet i Gdansk firar Institutionen för skandinaviska studier jubileum med en konferens. Gunnel håller föredrag om syntolkning, med hjälp av några studenter som får visa vad de har lärt sig under lektionerna. Föredraget trycks i jubileumsskriften.