SeeListen

Syntolkning i Japan

Gunnels studenter tränar sig i att syntolka. Läs mer om det i hennes artikel i tidskriften Frontier of Language Education, Volume 2, Graduate school of Language and Culture, Osaka University, Japan, 2019:
Syntolken lånar ut sina ögon till den som inte ser/
The audio descriptor lends her/his eyes to the one who cannot see